Zapamiętane groby Francuzów, co spod Moskwy wracali

Zapamiętane groby Francuzów, co spod Moskwy wracali

Legendę „Groby poległych Francuzów” spisał, zbierający ustne relacje od miejscowej ludności, prof. Otto Knoop w książce „Sagen der Prowinz Posen”. Za nim w swojej monografii Sierakowa powtórzył ją Grzybowski. W 1812 r. pobite w Rosji wojska napoleońskie przechodziły...
Góra skarbów – legenda i prawda o szwedzkiej grabieży

Góra skarbów – legenda i prawda o szwedzkiej grabieży

Legenda opowiada o skarbach ukrytych podczas szwedzkiego potopu w lesie pod Kolnem. W tych mrocznych czasach cały majątek został zrabowany zarówno szlachcie, jak i mieszczanom. Szwedzi, jak głosi legenda, schowali go w tzw. Szwedzkim Wale. Miejscowa ludność po ich...
Religijność ludowa

Religijność ludowa

Zagadnienie religijności ludowej jest tematem niezwykle ciekawym dla badacza kultury. Według wielu współczesnych socjologów, etnologów i antropologów kultury: wobec przemian społecznych i rozbieżności interpretacyjnych proponuje się wręcz porzucenie hasła »religijność...
ABC wielbiciela architektury drewnianej

ABC wielbiciela architektury drewnianej

Drewno jest trudnym, choć niezwykle wdzięcznym materiałem budowlanym. Niegdyś powszechnie stosowane, w pewnym momencie historycznym zostało wyparte przez inne budulce, takie jak ceramikę czy żelbet. Dziś współczesnych obiektów wznoszonych z drewna nie spotkamy już tak...
Dudy w historii regionu wielkopolskiego

Dudy w historii regionu wielkopolskiego

Historię oraz muzykę należy postrzegać jako jeden trwały organizm. W połączeniu ze sobą stanowią nierozerwalny element kulturowej tożsamości. Niezwykle ważnym czynnikiem w tej materii są dudy, czyli jeden z najstarszych i najbardziej archaicznych instrumentów...
Architektura ludowa

Architektura ludowa

W niniejszym opracowaniu pragnę zabrać czytelników w podróż śladem tradycyjnej architektury ludowej Wielkopolski. Niniejsza praca będzie posiadać charakter przekrojowy, mający na celu wskazanie cech charakterystycznych dla wspominanego regionu. Interesować nas będą...
Skip to content