Tragiczny strajk kolejarzy

Tragiczny strajk kolejarzy

Pierwsze miesiące po odzyskaniu niepodległości były w Wielkopolsce nie tylko czasem radości z wolności. Obywatele dość szybko zaczęli odczuwać, że cena, jaką za wolność każdy z nich będzie musiał zapłacić, nie jest wcale mała. Niedostatki w zaopatrzeniu i dynamicznie...
Dudy w historii regionu wielkopolskiego

Dudy w historii regionu wielkopolskiego

Historię oraz muzykę należy postrzegać jako jeden trwały organizm. W połączeniu ze sobą stanowią nierozerwalny element kulturowej tożsamości. Niezwykle ważnym czynnikiem w tej materii są dudy, czyli jeden z najstarszych i najbardziej archaicznych instrumentów...
Architektura ludowa

Architektura ludowa

W niniejszym opracowaniu pragnę zabrać czytelników w podróż śladem tradycyjnej architektury ludowej Wielkopolski. Niniejsza praca będzie posiadać charakter przekrojowy, mający na celu wskazanie cech charakterystycznych dla wspominanego regionu. Interesować nas będą...
Skip to content