Ludowe praktyki leczniczo-magiczne

Ludowe praktyki leczniczo-magiczne

Tradycyjna kultura ludowa cechowała się niezwykłą różnorodnością i niejednoznacznością. Potrafiła ona znaleźć kompromis pomiędzy naukami Kościoła a wiedzą i praktykami zapewne wywodzącymi się z pogańskich czasów. Religijność mieszkańców dawnej wsi przeplatała się z...
Popowskie Termopile. Legenda i fakty

Popowskie Termopile. Legenda i fakty

Są takie fakty w historii, (zresztą liczne), które obrastają w legendy. Są też legendy, które powtarzane po tysiąckroć stają się faktem. Czasami dotyczą zdarzeń nie tak znowu odległych w czasie. Kiedy dodatkowo związane są z fragmentem historii przez lata dla władzy...
Opowieść o wielkopolskiej heterze – Barbarze Breziance

Opowieść o wielkopolskiej heterze – Barbarze Breziance

Niektóre sierakowskie legendy mają niedawny rodowód i bardzo ścisłe, choć dość odległe, historyczne podłoże. Właściwie nie wiadomo, kiedy opowieści rozemocjonowanych sensacyjnym biegiem historii współobywateli nabrały legendarnego klimatu. Temperaturę emocji podnosił...
Zapamiętane groby Francuzów, co spod Moskwy wracali

Zapamiętane groby Francuzów, co spod Moskwy wracali

Legendę „Groby poległych Francuzów” spisał, zbierający ustne relacje od miejscowej ludności, prof. Otto Knoop w książce „Sagen der Prowinz Posen”. Za nim w swojej monografii Sierakowa powtórzył ją Grzybowski. W 1812 r. pobite w Rosji wojska napoleońskie przechodziły...
Skip to content