Witold Prusinkiewicz – mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w specjalizacji Ochrona Zabytków, czynny zawodowo architekt. Były motorniczy tramwaju, pasjonat kolejnictwa, historii regionu ostrzeszowskiego, okresowy autor artykułów w branżowych czasopismach kolejowych.

Skip to content