Mateusz Rabiega – mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 2017– 2019 Zastępca Przewodniczącego Koła Naukowego Historii Architektury ArcHist. Koordynator regionalny dla powiatu kaliskiego w projekcie Infrastruktura Niepodległości organizowanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Współorganizator seminariów z historii architektury oraz wyjazdów naukowych i warsztatów dla studentów architektury Politechniki Wrocławskiej.

Skip to content