Krzysztof Łużyński – absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia polska w specjalnościach dziennikarskich, reklamowych i PR-owych. Obecnie współpracujący ze swoim macierzystym wydziałem, prowadząc warsztaty i zajęcia, a także Fundacją im. Bolesława Pobożnego czy kaliskim oddziałem Stowarzyszenia KoLiber. Jest również grafikiem tworzącym materiały promocyjne czy spoty dla instytucji i organizacji, w których działalność angażuje się.

Skip to content