Katarzyna Hołyst – absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, animator i menedżer kultury. Kieruje Działem Animacji Kultury Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury K. Iłłakowiczówny w Trzciance, autorka i koodrynatorka wielu projektów kulturalnych.

Skip to content