Styl arkadowy

Popularny w XIX wieku, określany też pochodzącym z języka niemieckiego mianem Rundbogenstil, styl arkadowy polegał na czerpaniu z wzorców architektury romańskiej, renesansowej, a także wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej. Jak sama nazwa wskazuje, najbardziej charakterystyczny i najczęściej używany w ramach tej tendencji motyw stanowiła arkada. Styl ten często wykorzystywano przy tworzeniu architektury przemysłowej, a gzymsy i łuki odwzorowywano w cegle. Warto przyjrzeć się mijanym obiektom dawnych fabryk – w większości przypadków odnajdziemy w nich echa stylu arkadowego.

Zdjęcie: Fabryka Fortepianów Arnolda Fibigera w Kaliszu

Autor:

Magdalena Nawrocka

Skip to content