Dziedzictwo architektury przemysłowej

Dziedzictwo architektury przemysłowej

Zabytek to, z definicji określonej w ustawie dzieło stworzone ręką człowieka, stanowiące świadectwo minionej epoki i warte zachowania ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Jeśli weźmiemy pod uwagę architekturę, najczęściej na myśl przyjdą nam zamki, kościoły czy pałace. W dzisiejszych czasach jednak pojęcie zabytku się rozszerza i obecnie za wartościowe uznajemy także obiekty pełniące niegdyś (lub do teraz) funkcję przemysłową: młyny, elektrownie, fabryki, a nawet mosty. Jako przykład takiego zabytku podać można zespół budynków browaru w Grodzisku Wielkopolskim. Co więcej, w przypadku zabytku   przemysłowego    nie   chodzi

tylko o wygląd budynku, ale też o jego sposób funkcjonowania i działania, a zatem zwraca się również uwagę na znajdujące się w środku urządzenia. Niestety w dużej części przypadków nawet jeżeli takowe się zachowały, zostają usunięte lub przekształcone w toku adaptacji na współczesne potrzeby.

Zdjęcie: dawny miejski zakład rzeźniczy na Garbarach w Poznaniu

Autor:

Magdalena Nawrocka

Skip to content