W latach 1901-1902 uczniowie jednej z wrzesińskich szkół urządzili strajk przeciwko germanizacji szkół. Ich postulaty odnosiły się głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Co więcej, w tym czasie dołączyli do nich także rodzice niezgadzający się na bicie dzieci przez pruskie władze szkolne. Uczestnikom strajku wytoczono proces sądowy. Państwo pruskie skazało 25 osób. Czas   kary   wynosił od    dwóch miesięcy    aż do    2,5     roku

więzienia. Karą grzywny ukarano także fotografa wykonującego zdjęcia protestującym. Za przykładem uczniów z Wrześni poszli inni z różnych szkół zaboru pruskiego. W fazie największego nasilenia buntowało się prawie 75 tysięcy dzieci w około 800 placówkach.

Autor:

Weronika Błaszczyk

Skip to content