Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Polsce, ale również jedne z najstarszych w Europie. Według geologów powstały około 500-600 milionów lat temu. Swoją nazwę zawdzięczają przechowywanym w klasztorze na Łysej Górze relikwią Krzyża Świętego. W 1950 roku, na ich centralnym terenie, utworzono Świętokrzyski Park Narodowy. Góry Świętokrzyskie są również najniższymi górami w Polsce, a ich najwyższy szczyt Łysica mierzy zaledwie 614 m n.p.m.

Autor:

Karolina Miśkiewicz

Skip to content