Portal został założony i działa pod patronatem Fundacji im. Bolesława Pobożnego. Fundacja ta została założona w 2018 roku przez Kamila Floriana Ratajczyka oraz Piotra Błaszczyka. Celami fundacji im. tego wybitnego władcy zapamiętanego także pod przydomkiem “bardzo wielkiego zwycięzcy Niemców” jest przede wszystkim jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach, w szczególności dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego oraz promowanie wiedzy z zakresu historii Polski, w tym przede wszystkim historii Wielkopolski.

boleslawpobozny.pl

Koordynatorzy:

Piotr Błaszczyk – Prezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego, jeden z założycieli kaliskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Zaangażowany w działalność społeczną od 2011 roku. Aktywny popularyzator lokalnej historii. Między innymi pomysłodawca i inicjator cyklicznego wydarzenia – Dni Księstwa Kaliskiego. Absolwent Finansów i Rachunkowości Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Daniel Kufel – Koordynator lokalnego portalu „Stacja Krzyż” oraz Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, inicjator akcji strażniczych wobec władz samorządowych. Pomysłodawca i organizator wielu lokalnych inicjatyw takich jak Marsz Rotmistrza Pileckiego w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia KoLiber. Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Marketing i reklama:

Wojciech Wysopal – Dziennikarz i redaktor naczelny gazety i serwisów informacyjnych „Stacja Krzyż”. Jest specjalistą od spraw promocji i działań celowych w socjalmediach. Miłośnik historii i uczestnik licznych wydarzeń związanych z XV wieczną rekonstrukcją. Działacz społeczny od 2008 roku, silnie zaangażowany w swoje lokalne środowisko, którym jest Krzyż Wielkopolski. Każdy z naszych małych regionów posiada swoją wielką historię – czas o niej opowiedzieć.

Skip to content