Automobilem przez burzliwy wiek XX – historia Alojzego Dörra cz. 2

Automobilem przez burzliwy wiek XX – historia Alojzego Dörra cz. 2

Dalsze losy Alojzego Dörra, nie mniej burzliwe od tych już omówionych w poprzedniej części materiału, możemy prześledzić dzięki archiwaliom znajdującym się w depozycie złożonym w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Nasz bohater, po ustaniu walk powstania...
Skip to content