Bambrami nazywa się Polaków niemieckiego pochodzenia, potomków osadników przybyłych głównie z okolic Bambergu. W latach 1719 – 1753 byli oni sprowadzani przez władze Poznania, by zasiedlić opuszczone w wyniku wojny północnej i epidemii cholery wsie. Uzyskali oni od miasta naprawdę dobre warunki, m.in. zaoferowano im gospodarkę czynszową, drewno na budowę domów i kilkuletnie zwolnienie z płacenia czynszu. Ze względu na wiarę katolicką szybko asymilowali się na ziemiach polskich i zawierali małżeństwa mieszane. Od 1966 roku w stolicy Wielkopolski działa Towarzystwo Bambrów Polskich, zrzeszające Bambrów, ich potomków i osoby zainteresowane ich kulturą oraz historią. Ich siedzibą jest Muzeum Bambrów Poznańskich funkcjonujące od 2003 roku.

Autor:

Weronika Błaszczyk

Polecam

Skip to content